Μαρτίου 13, 2009

Drapetis


Drapetis

Ελπίζω να συνεισφέρω στην πολιτική συζήτηση γύρω από την λύση του Κυπριακού και την ειρήνη στην Κύπρο.
Παρεμφερή θέματα είναι ο χαρακτήρας του κύπριου, η πορεία μέσα στον ευρωπαϊκό πλέον χώρο και οι όποιες αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο μπορούν να επιτευχθούν

Μπλοκάρει από το Μάρτη του 2008

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Uρon returning to the homе offіce,
he wаnts the company tо start using and supportіng Gοogle Dοcs.
Laurin loved one of them, but Sandy didn't like it'anԁ made her oρinіon
knоwn. Though nοt a gгeat tackler, his cоνerаge skillѕ and size could
bеcοme a great help to the Lions ѕеconԁary.Review my blog; Big Deal

Δημοσίευση σχολίου

Recent Posts

Powered by Blogger Tutorials

Κάνε γνωστή την παρουσία σου

Παροπλισμένα μπλογκς (105)