Μαρτίου 21, 2009

Νέον Προλεταριακόν


Νέον Προλεταριακόν

Το Προλεταριακόν ξεκίνησε από τον Προλετάριο τον Αύγουστο του 2007, ως το on-line μεζεδοπωλείο ιδεών και απόψεων που αφορούν κυρίως την αριστερά, την πάλη των τάξεων, το μέλλον του αγώνα. Στην πορεία ο Προλετάριος για πολλούς και διάφορους λόγους παρέδωσε τη σκυτάλη σε τρεις νεαρούς μπλογκερς με σκοπό να συνεχίσουν το "ταξίδι": τον Νέο Προλετάριο, τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Διεθνιστή.
Είναι ένα μπλογκ που επιδιώκει να δώσει το στίγμα της ριζοσπαστικής-κομμουνιστικής Αριστεράς στην κυπριακή μπλογκόσφαιρα, μακριά από συμπεριφορές συνέναισης και ενότητας, αφού βασική θεωρία του μπλογκ είναι ότι μόνο μέσα από τη "σύγκρουση" ιδεών προκύπτει αποτέλεσμα.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ϻake sure that you woгk with a floωeг provider who will apρгесiate how іmportant
this сelebratiοn is to you and youг
familiеs. They are ѕolid and beautiful as wеll, thеу will signify a stгоng
and vibrant love аnd let eѵeryоne know it.
Sundays for examрle, the traffіc time is really
ѕlow, аnd in ordеr to entіce рeορle to ѕhoρ on a Sunday some of these οnline ѕhops offer аdditiοnаl
discounts.

Μy web page :: fragrance direct

Δημοσίευση σχολίου

Recent Posts

Powered by Blogger Tutorials

Κάνε γνωστή την παρουσία σου

Παροπλισμένα μπλογκς (105)